Detail príspevku/publikácie

Život v zóne biomoci. Etický a biopolitický diskurz o transhumanizme

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 461-471.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 2,159
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.01.2021 - 11:42
Počet stiahnutí PDF: 519

Abstrakt

Autorka sa v príspevku zaoberá ideou moderného technického vylepšovania človeka, ktoré sa snaží na jednej strane terapeuticky korigovať biologické defekty, na druhej strane cielene kreovať a vylepšovať schopnosti človeka. Tému rozoberá z dvoch perspektív: z etickej a biopolitickej. Opiera sa pritom o Habermasove analýzy etického diskurzu formovaného pod vplyvom nových biotechnológií. V rámci biopolitického kontextu pozoruje na základe Foucaultových deskripcií biomoci, že ľudský život je už síce dlhodobejšie v centre pozornosti politickej moci, ale podobne ako v minulosti aj dnes sa tento záujem sústreďuje najmä na jeho biologickú stránku. Tá však zostáva bez širšieho zakotvenia a sociálneho uznania ľahko vydaná napospas totalitným riešeniam. Z obidvoch uhlov pohľadu vyplývajú závažné konzekvencie.

Kľúčové slová

Autonomy, Biopower, Cross-generational equality, Deontology, Foucault, Habermas, Human enhancement

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).