Detail príspevku/publikácie

Zdravý rozum vo filozofii Thomasa Reida

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 449-460.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,196
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.07.2020 - 01:12
Počet stiahnutí PDF: 536

Abstrakt

V článku je rozobraný centrálny pojem Reidovej filozofie, zdravý rozum. Reid kritizuje Humov skepticizmus ako „scestie“ filozofie z hľadiska jeho nesúladu s bežným zdravým rozumom. Vyvoláva to zdanie, akoby Reidova kritika bola naivná a „nefilozofická“, a preto neúspešná. Autor článku obhajuje chápanie, podľa ktorého je zdravý rozum u Reida metafilozofickým pojmom. Podľa tohto chápania zdravý rozum vymedzuje hranice každého plauzibilného filozofovania. Tieto hranice sú dané všeľudsky platnými presvedčeniami, ktoré Reid nazýva „princípy zdravého rozumu“. Autor ďalej upozorňuje na význačnú podobnosť medzi Reidom a filozofovaním
o „obraze sveta“ u neskorého Wittgensteina. Reidovu filozofiu zdravého rozumu považuje za originálne „filozofické“ riešenie problému „scestia“ filozofie, ako aj za účinnú kritiku skepticizmu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).