Detail príspevku/publikácie

Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 4, s. 257-269.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,575
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 21.09.2020 - 16:57
Počet stiahnutí PDF: 416

Abstrakt

V článku sa pokúsim objasniť Kierkegaardovu apolitickosť ako integrálnu súčasť jeho filozofie. Kierkegaardovu apolitickosť chápem ako principiálne stanovisko hlboko náboženského mysliteľa, ktorý vychádza z bytostného rozdielu medzi kresťanstvom a politikou. Chcem preukázať, že Kierkegaard hlása programovú indiferentnosť kresťanstva k akejkoľvek politike a že všetky politické interpretácie Kierkegaarda sú preto vskutku dezinterpretáciami, a navyše sú v rozpore s Kierkegaardovými centrálnymi filozofickými kategóriami ako jednotlivec, vnútrajškovosť, sloboda a večnosť. V závere článok ústi do analýzy Kierkegaardovej radikálnej kritiky spojenia štátu s kresťanstvom.

Kľúčové slová

Apoliticism, Christianity, Inwardness, Kierkegaard, Politics, The Christian state, The single individual

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).