Detail príspevku/publikácie

Wilmon Henry Sheldon a jeho „syntéza filozofií“

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 209-219.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,377
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 13.07.2020 - 11:44
Počet stiahnutí PDF: 292

Abstrakt

Štúdia sa zameriava na Sheldonove pojmy „zmierenie“ a „syntéza filozofií“. W. H. Sheldon sa pokúsil podobne ako Whitehead predstaviť metafyzický systém, v ktorom je odmietnutý substančný model. Svet je proces a jeho určujúcimi prvkami sú udalosti, dianie, zmena, stávanie sa. Pohľad filozofa na ustavičné zmeny nereflektuje iba chaotické dianie, ale hľadá v ňom poriadok a vyšší zmysel. Ten sa však môže nachádzať iba tam, kde sa rešpektuje základný zmysel a cieľ filozofie – byť vodcom človeka, ukazovateľom smeru na mape sveta, navigátorom vo svete zmien. Sheldonovi nešlo iba o správu o globálnom stave filozofického myslenia v prvej polovici dvadsiateho storočia. Hľadal inšpirujúce sily a chcel ukázať cestu v procese vytvárania nového pohľadu na svet z hľadiska budovania syntetického filozofického pohľadu na realitu.

Kľúčové slová

Process, Realism, Reconciliation, Synthesis of philosophies, W. H. Sheldon

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).