Detail príspevku/publikácie

Význam princípu subsidiarity pre MacIntyrovu víziu politiky

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 389-399.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,439
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 17.06.2021 - 03:32
Počet stiahnutí PDF: 291

Abstrakt

Článok skúma problematiku závislosti životaschopnej politiky spoločného dobra od princípu subsidiarity. Najprv ponúka opis a hodnotenie katolícky ladenej koncepcie politiky spoločného dobra Alasdaira MacIntyra. V tomto kontexte vníma MacIntyrovu pozíciu ako zaujímavú, ale súčasne problematickú. V protiklade s princípom subsidiarity totiž MacIntyre zaujíma príliš kritický a negatívny postoj k politike na úrovni štátu a k spoločnému dobru, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom štátneho aparátu. Článok preto obhajuje myšlienku začlenenia princípu subsidiarity do jeho vízie politiky, keďže akákoľvek adekvátna politika spoločného dobra si vyžaduje uznanie a uplatňovanie tohto princípu.

Kľúčové slová

Alasdair MacIntyre, Local community, Subsidiarity, The common good

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).