Detail príspevku/publikácie

Vybrané interdisciplinárne momenty v skúmaní „štúrovskej problematiky“

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 834-843.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 816
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 01:14
Počet stiahnutí PDF: 239

Abstrakt

Článok na základe výsledkov medzinárodnej, medziodborovej a tematicky širokospektrálnej konferencie Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci, ktorá sa konala v máji 2015, analyzuje teoretické dedičstvo Ľ. Štúra. Autor sa sústreďuje na vybrané aspekty Štúrových aktivít v predrevolučnom i porevolučnom období v 40-tych rokoch 19. storočia. Zvláštnu pozornosť venuje Štúrovmu úsiliu o ustanovenie národného slovenského jazyka, ako aj slovenskému a slovanskému nacionalizmu a ich teoretickým koreňom.

Kľúčové slová

Ľ. Štúr, Language, Nation, Nationalism, Romanticism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).