Detail príspevku/publikácie

„Všetko patrí múdrym“: Blasfémia, alebo utópia?

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 131-140.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,652
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.05.2021 - 23:27
Počet stiahnutí PDF: 376

Abstrakt

V zlomku V B 353 Giannantoniho edície sú zozbierané antické svedectvá uchovávajúce sylogizmus pripisovaný Diogenovi: „Všetko patrí bohom. Múdri ľudia sú priateľmi bohov. Veci priateľov sú spoločné. Teda všetko patrí mudrcom.“ Článok sa zaoberá pozadím jednotlivých premís tohto argumentu, všíma si hlavné charakteristiky Diogenovej rétoriky a po obsahovej stránke sa zastavuje pri Diogenovom vzťahu k náboženstvu a spoločenskému usporiadaniu. V konfrontácii s inými svedectvami o Diogenovi sa ukazuje, že obidve tieto témy konvergujú v ideáli mudrca, ktorý svojou sebestačnosťou ašpiruje na podobnosť s bohmi a zároveň sa cíti členom spoločenstva ostatných podobne zmýšľajúcich ľudí.

Kľúčové slová

Ancient Cynicism, Diogenes of Sinope, Self-sufficiency, The sage

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).