Naši autori

Kosterec, Miloš

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Kosterec, M. Methods of Conceptual Analysis. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 220-230. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (1): Metóda a problém. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 105-118. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (2): Inštrukcia a imperatív. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 197-211. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (3): Inštrukcia a metóda. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 637-652. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Bielik, L. - Kosterec, M. - Zouhar, M. Model metódy (4): Aplikácia a klasifikácia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 737-751. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Kosterec, M. Anafora ako premenná?. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 3, s. 221-229. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF