Naši autori

Eugen Andreanský

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Andreanský, E. Leibnizovské inšpirácie v Kantovom chápaní logiky. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 7, s. 529-539. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Andreanský, E. Kantova filozofia náboženstva z hľadiska praktickej racionality. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 3, s. 195-207. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Andreanský, E. Podoby a kritika holizmu v metodológii vied. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 750-761. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Andreanský, E. Peripetie modálneho realizmu. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 535-544. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Andreanský, E. Sokratovské paradoxy a ich epistemologický dosah. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 39-49. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF