Naši autori

Mihina, František

Príspevky v časopise Filozofia

2019

2016

Mihina, F. Višňovský, E.: Richard Rorty a zrkadlo filozofie. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 168-171. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mihina, F. Moritz Schlick, viedenský scientizmus a nová filozofia. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 680-695. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Mihina, F. Višňovský, E.: Štúdie o pragmatizme & neopragmatizme. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 401-404. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Mihina, F. Na úvod. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 293-294.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mihina, F. Metodeutické inšpirácie v myslení Ch. S. Peircea. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 295-306. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Mihina, F. Legitimizácia metafyziky alebo Peirceov projekt vedeckej filozofie. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 285-295. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Mihina, F. Kant a Peirce. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 3, s. 181-194. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Mihina, F. R. Rorty - filozofia pro futuro?. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 10, s. 971-980. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Mihina, F. Ontológia humanizmu. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 290-302. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Mihina, F. Humanum errare est alebo Chvála pochybnosti. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 568-576. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

2002

Mihina, F. Musilova vízia civilizačnej drámy. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 5, s. 349-356. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Mihina, F. Cnosť v tóge alebo virtus vo filozofii M. Tullia Cicerona (E. Urbancová). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 10, s. 756-758. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000