Naši autori

Pavlovkin, Karol

Príspevky v časopise Filozofia

2019

2018

Pavlovkin, K. Vzťah racionality k morálke. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 294-304. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Pavlovkin, K. Olfert, Ch.: Aristotle on Practical Truth. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 689-692. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF