Naši autori

Zeleňák, Eugen

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Zeleňák, E. Filozofia histórie medzi predpisovaním a opisovaním. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 5, s. 356-365. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Zeleňák, E. Borbone, G. − Brzechczyn, K. (eds.): Idealization XIV: Models in Science. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 241-243. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Zeleňák, E. O českom vydaní knihy Haydena Whita Metahistória. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 409-416. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Zeleňák, E. Ontológia neurčitého, alebo určitého?. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 6, s. 595-599. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zeleňák, E. O dvoch pohľadoch na naratívnu explanáciu. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 8, s. 762-769. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Zeleňák, E. Historický fakt, realizmus a konštruktivizmus. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 7, s. 625-633. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Zeleňák, E. Ako Davidson pristupuje k udalostiam. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 8, s. 683-694. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Zeleňák, E. Na počiatku bol model pokrývajúceho zákona. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 9, s. 834-845. (Z dizertačných prác)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Zeleňák, E. K regularitnej koncepcii kauzality v historiografii. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 2, s. 115-127. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Zeleňák, E. Aké sú problémy filozofie sociálnych vied? (B. Fay). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 4, s. 288-291. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF