Naši autori

Nežinská, Emma

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Nežinská, E. F. Novosád’s Book "Ideas in the Marketplace". Filozofia, 2018, roč. 73, č. 3, s. 235-242. (Recenzná štúdia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Nežinská, E. Kováč, L.: Closing Human Evolution: Life in the Ultimate Age . Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 251-255. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Nežinská, E. E. Višňovský’s Book 'Richard Rorty and the Mirror of Philosophy'. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 708-715. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Nežinská, E. Novosád, F.: What? How? Why? Social Theory: Questions and Answers. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 806-808. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF