Naši autori

Michal Šedík

Príspevky v časopise Filozofia

2012

Šedík, M. Realizmus v ontológii umeleckého diela. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 362-374. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Šedík, M. Umelecké dielo, skúsenosť, poznanie (Odpoveď J. Hrkútovi). Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 591-600. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Šedík, M. Ontológia výtvarného diela ako procesu. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 600-610. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Šedík, M. Problém autorstva. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 7, s. 498-511. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF