Naši autori

Martin Čengeri

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Čengeri, M. Kant a antropológia ako vademecum svetoobčana. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 514-524. (Rozhľady)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Čengeri, M. Vydrová, J., et al.: Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 781-784. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF