Naši autori

Klement Mitterpach

Príspevky v časopise Filozofia

2012

Mitterpach, K. Od miesta k (letmému) pohľadu. Fenomenologický prístup E. Caseyho. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 4, s. 323-334. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Mitterpach, K. Krajina a horizont. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 6, s. 454-460. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF