Naši autori

Blecha, Ivan

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Blecha, I. Fink a Heidegger při četbě Parmenida. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 427-439. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2015

Blecha, I. Patočkova péče o duši mezi Sókratem, Platónem a Aristotelem. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 409-419. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF