Naši autori

Horyna, Břetislav

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Horyna, B. Hamann a Herder o metakritice. Příspěvek k dějinám pojmů. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 2, s. 133-147. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Horyna, B. VIEWEG, Klaus: Hegel. Der Philosoph der Freiheit. Biographie. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 5, s. 418-423. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Horyna, B. Tři negace environmentální filosofie. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 10, s. 832 – 844. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Horyna, B. Když je filosofie aktuální. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 334-342. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Horyna, B. ASSMANN, Jan: Achsenzeit. Eine Archeologie der Moderne. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 4, s. 343-347. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Horyna, B. Utrpení aktuálnosti. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 394-404. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015