Naši autori

Zuzana Zelinová

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Zelinová, Z. - Kalaš, A. Alkibiadov pedagogický Eros?. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 13-27. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Zelinová, Z. Aristotelés – autor Platónových dialógov Štátnik a Sofista?. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 2, s. 133-144. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

2016

Zelinová, Z. Kynická paideia alebo Antisthenés medzi Odysseom a Sókratom. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 107-118. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zelinová, Z. Suvák, V.: Antisthenica Cynica Socratica. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 2, s. 164-166. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014