Naši autori

Glavaničová, Daniela

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Glavaničová, D. Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 652-662. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Glavaničová, D. Definície z pohľadu hyperintenzionálnej sémantiky. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 15-23. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Glavaničová, D. Explikácia modálnych pojmov. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 557-566. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Kuchtová, A. - Glavaničová, D. Nad prekladmi Antisthena alebo nie je preklad ako preklad. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 869-882. (Recenzné štúdie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF