Naši autori

Chovanková, Anežka

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Chovanková, A. - Wollner, U. Jirsa, J., Thein, K., Jinek, J.: Obec a duše. K Platónově praktické filosofii. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 156-159. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Chovanková, A. K dištinkcii medzi vedením a pravdivou mienkou (Theaet. 201a-c). Filozofia, 2016, roč. 71, č. 5, s. 379-388. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Chovanková, A. Bobonich, Ch. (ed.): Plato’s Laws. A Critical Guide. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 286-288. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF