Naši autori

Zozuľak, Ján

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Zozuľak, J. Kalaš, A.: Pyrrhón – blažený filozof bez hodnôt. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 10, s. 861-864. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2015

Zozuľak, J. Brodňanská, E.: Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 156-158. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Zozuľak, J. Medzinárodná vedecká konferencia Historické míľniky byzantskej filozofie. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 785-787. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013