Naši autori

Bánovský, Juraj

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Bánovský, J. Priama percepcia, sociálna kognícia a interaktívny obrat. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 645-655. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Bánovský, J. K problému prisudzovania mentálnych stavov. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 530-538. (Mladí filozofi)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF