Naši autori

Bánovský, Juraj

Príspevky v časopise Filozofia

2021

Bánovský, J. Metodologické problémy v súčasnom výskume vývinu sociálnej kognície. Filozofia, 2021, roč. 76, č. 8, s. 567 - 580. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2020

Bánovský, J. Aké reprezentácie a kognitívne mechanizmy umožňujú kumulatívnu kultúru?. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 706 – 722. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Bánovský, J. Priama percepcia, sociálna kognícia a interaktívny obrat. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 645-655. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Bánovský, J. K problému prisudzovania mentálnych stavov. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 530-538. (Mladí filozofi)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF