Naši autori

Vacek, Martin

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Vacek, M. Fiktívne postavy ako cudzie indivíduá. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 663-668. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Vacek, M. Concrete Impossible Worlds. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 523-529. (Mladí filozofi)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Adámal, J. - Galovičová, L. - Klimová, I. - Kompiš, M. - Vacek, M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 544-547. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF