Naši autori

Mikušiak, Marek

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Mikušiak, M. O klasifikácii definícií. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 139-153. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Mikušiak, M. Jazyk a metóda metafilozofie. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 4, s. 312-324. (Diskusie - polemiky)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Mikušiak, M. Spor o princíp sporu. Poznámky k myšlienkam J. Peregrina. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 157-165. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Mikušiak, M. Peregrin, J.: Člověk a pravidla. Kde se berou rozum, jazyk a svoboda. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 177-179. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF