Naši autori

Kompiš, Martin

Príspevky v časopise Filozofia

2015

Kompiš, M. Zahavi, D.: Self and Other: Exploring Subjectivity, Empathy and Shame. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 6, s. 485-488. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Adámal, J. - Galovičová, L. - Klimová, I. - Kompiš, M. - Vacek, M. Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 6, s. 544-547. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF