Naši autori

Petkanič, Milan

Príspevky v časopise Filozofia

2019

2016

Petkanič, M. Základy Kierkegaardovej apolitickej filozofie. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 4, s. 257-269. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2014

Petkanič, M. K pojmu voľby seba samého v Kierkegaardovom diele Buď – alebo. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 388-398. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Petkanič, M. O vášni ako vôli k existencii. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 62-73. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF