Naši autori

Repar, Primož

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Repar, P. - Šajda, P. Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 377. (Na úvod)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Králik, R. - Repar, P. Kierkegaard a existenciálny obrat. Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 823. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Repar, P. - Repar, S. Rozprávanie o inakosti: slovinská filozofia v slovenčine. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 8, s. 613-617. (Na úvod)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Repar, P. Existenciálna dialektika rozhodnutia a skandalon. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 8, s. 689-702. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF