Naši autori

Szapuová, Mariana

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Szapuová, M. - Nuhlíček, M. Naturalizmus a skepticizmus. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 9, s. 760 – 775. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Szapuová, M. Fakty a hodnoty: k otázke hodnotovej neutrality vedy. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 9, s. 693-706. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Chabada, M. - Szapuová, M. Ľudská prirodzenosť, rozum a emócie: Pohľad T. Akvinského a D. Huma. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 698-710. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Szapuová, M. K podmienkam zmysluplnej filozofickej polemiky. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 151-156. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szapuová, M. Sociálny obrat vo filozofii vedy a jeho dôsledky. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 641-651. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Szapuová, M. Správa z 23. Svetového filozofického kongresu. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 722-724. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kiczko, L. - Szapuová, M. - Sabela, L. Za Jaroslavom Martinkom (1930 - 2013). Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 725-728.
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Szapuová, M. Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 485-492. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Szapuová, M. Rod vo filozofii: prípad Harriet Taylor Mill. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 3, s. 229-239. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2005

2002

Szapuová, M. Problém empirizmu vo feministickej epistemológii. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 6, s. 393-404. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF