Naši autori

Tatiana Sedová

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Sedová, T. K metodologickému významu pojmu kultúry. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 8, s. 632-644. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2015

2014

Sedová, T. Várossove pohľady na filozofiu – pokus o rekonštrukciu. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 2, s. 173-177. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Elster, J.: Tmel společnosti. Studie sociálního řádu. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 8, s. 719-721. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. O zle, násilí, ich vzťahu a odlišnosti – traja autori, tri perspektívy. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 9, s. 777-785. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sedová, T. Noras, A. J.: Kant a novokantovstvo – bádenská a marburská škola. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 89-91. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Poznámky k Habermasovým východiskám komunikačnej teórie konania. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 743-750. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Sedová, T. K niektorým aspektom interpretativizmu v sociálnom poznaní. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 769-781. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Špelda, D.: Proměny historiografie vědy. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 8, s. 818-820. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Sedová, T. K predpokladom a súvislostiam faktu v sociálnom poznaní. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 7, s. 613-624. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Sedová, T. Koštruktivizmus, konštrukcie a pluralita svetov. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 155-160. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Sedová, T. Funkcia psychologických pojmov pri interpretácii (P. Koťátko). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 176-178. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Sedová, T. Moderna a postmoderna (G. Delanty). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 2, s. 173-176. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

2003

Sedová, T. O jednom neelementárnom pohľade na filozofiu (P. F. Strawson). Filozofia, 2003, roč. 58, č. 1, s. 70-72. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Sedová, T. Moderný výklad stoickej logiky (F. Gahér). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 72-74. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Rozlúčka s oponentom. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 3, s. 194-199. (Ohlasy)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. O interpretácii z pohľadu filozofie jazyka. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 4, s. 282-283. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Dispozitív sexuality verzus telo a pôžitok (M. Foucault). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 5, s. 357-360. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Sedová, T. Alchýmia sociálneho sveta (Pierre Bourdieu). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 3, s. 273-277. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Na ceste k M. Weberovi (F. Novosád). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 4, s. 354-357. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. K explanačnej sile interpretativizmu v sociálnom poznaní. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 443-459. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Rortyho zrkadlo. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 7, s. 557-562. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sedová, T. Odpoveď L. Kvaszovi alebo o banalite a bizarnosti. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 649-653. (Polemika)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF