Naši autori

Miloš Taliga

Príspevky v časopise Filozofia

2016

Miloš Taliga Je Popperova falzifikovateľnosť kritériom demarkácie?. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 644-655. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Miloš Taliga Problém demarkácie a tri dogmy empirizmu. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 610-619. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2012

Miloš Taliga Na čo sú dobré argumenty? (Odpoveď A. Démuthovi, M. Nuhlíčkovi a M. Szapuovej). Filozofia, 2012, roč. 67, č. 5, s. 417-425. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Miloš Taliga O skúsenostnom poznávaní vo vede (Odpoveď J. Hrkútovi). Filozofia, 2011, roč. 66, č. 6, s. 601-610. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Šedík, M. - Miloš Taliga O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 631-642. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Miloš Taliga Paradox skepticizmu?. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 695-705. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Miloš Taliga O dvoch chybách Popperovej teórie pravdeblízkosti. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 2, s. 122-135. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF