Naši autori

Šedík, Michal

Príspevky v časopise Filozofia

2021

2018

Šedík, M. O povahe poznania v umení. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 8, s. 647-659. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

2013

Šedík, M. Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 583-594. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Šedík, M. - Miloš Taliga O kognitívnych prienikoch umenia a vedy. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 631-642. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF