Naši autori

Maco, Róbert

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Maco, R. Od častíc k poliam: ontologické otázky fyziky. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 431 – 445. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Maco, R. MAUDLIN, Tim: Philosophy of Physics: Quantum Theory. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 500 - 504. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Maco, R. Filozofia je mŕtva. Nech žije fyzika!. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 269-281. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Maco, R. Intuícia v matematike. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 746-758. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Maco, R. Matematické objekty: nálezy, alebo vynálezy?. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 518-530. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Maco, R. Goodmanova záhada vyriešená?. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 136-140. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Maco, R. Filozofia matematiky raného Ernsta Cassirera. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 27-39. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Maco, R. Kritické poznámky k súčasnej fenomenológii. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 3, s. 263-269. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Maco, R. Husserl a novokantovci (K. Schuhmann, E. Schuhmannová, eds.). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 2, s. 141-144. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Maco, R. K pojmu symbolickej formy u E. Cassirera. Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 25-41. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF