Naši autori

Bierhanzl, Jan

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Bierhanzl, J. Práce a dílo. Levinas, Arendtová a marxizmus. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 46-53. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Bierhanzl, J. Etika a politika těla. Pokus o foucaultovskou četbu Levinase. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 770-777. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Príspevky v prílohách časopisu