Naši autori

Waldenfels, Bernhard

Príspevky v časopise Filozofia

2013

Waldenfels, B. Zrod étosu z pátosu. Cesty responzívnej fenomenológie. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 4-15. (I. Fenomenologické interpretácie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Waldenfels, B. Telesná skúsenosť medzi bytím sebou a inakosťou. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 191-206. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF