Naši autori

Plašienková, Zlatica

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Plašienková, Z. MÜNZ, Teodor: Odchádzame? Esej o človeku a prírode . Filozofia, 2020, roč. 75, č. 6, s. 505 – 510. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Plašienková, Z. O skutočnosti a metafyzike. Rozhovor s Teodorom Münzom. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 240-245. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Plašienková, Z. Münz, T.: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky. S Nietzschem a proti nemu. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 3, s. 246-248. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2013

2012

2010

Plašienková, Z. Enigmatický Cíger. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 10, s. 953-964. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Plašienková, Z. Zo stretnutia a z rozhovoru s profesorom Henrykom Skolimowským. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 3, s. 231-233. (State)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Plašienková, Z. Fenomén "európskej dimenzie" v edukatívnom procese (M. Žilinek). Filozofia, 2002, roč. 57, č. 6, s. 462-463. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF