Naši autori

Puc, Jan

Príspevky v časopise Filozofia

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Puc, J. Být sám sebou: Heideggerův pojem autenticity a jeho kritika. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 43-55. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF