Naši autori

Šajda, Peter

Príspevky v časopise Filozofia

2020

2019

2018

2017

Šajda, P. O epistemologickej výhode porazených: C. Schmitt a R. Koselleck. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 10, s. 789-799. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2015

Šajda, P. K situácii doby: Kierkegaardova verejnosť a Jaspersova masa. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 726-735. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Repar, P. - Šajda, P. Slovenskí a slovinskí filozofi o Kierkegaardovi v kontexte 20. storočia. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 377. (Na úvod)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Šajda, P. Haeckerova kritika liberálnej tlače inšpirovaná Kierkegaardom. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 378-387. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Šajda, P. Kierkegaardov jubilejný rok. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 1-2. (Na úvod)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Šajda, P. Petkanič, M.: Filozofia vášne Sørena Kierkegaarda. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 3, s. 262-264. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

2010

Šajda, P. Theodor W. Adorno: Dve tváre Kierkegaarda ako kritika spoločnosti. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 9, s. 821-832. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Šajda, P. Kierkegaardovo odmietnutie mystiky majstra Eckharta. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 2, s. 161-168. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

2003

Príspevky v prílohách časopisu