Naši autori

Bohunická, Lenka

Príspevky v časopise Filozofia

2012

Bohunická, L. Potreba istoty, či otvorenosť zmenám? (K etickej koncepcii R. Rortyho). Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 104-111. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2002

Bohunická, L. Možnosti etického diskurzu v procese utvárania morálnych noriem. Filozofia, 2002, roč. 57, č. 6, s. 431-436. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF