Naši autori

Gluchmanová, Marta

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Gluchmanová, M. - Gluchman, V. Medzinárodná konferencia k otázkam etiky rozvoja. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 635-636. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Gluchmanová, M. Konferencia Dejiny etického myslenia na Slovensku III. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 778-779. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Gluchmanová, M. Etika a politika v medzinárodnom kontexte. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 711-713. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF