Naši autori

Halas, Juraj

Príspevky v časopise Filozofia

2020

Halas, J. Argumentácia a primárne vysvetlenia. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 8, s. 644 – 659. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2019

Halas, J. Abstrakcia, idealizácia a používanie argumentov. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 9, s. 705-720. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2017

Halas, J. Metóda explanácie ako postupnosť inštrukcií. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 9, s. 711-723. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Halas, J. Marx a Weber o metóde abstrakcie (I). Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 771-778. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Halas, J. Marx a Weber o metóde abstrakcie (II). Filozofia, 2016, roč. 71, č. 10, s. 809-820. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Halas, J. Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy I. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 546-559. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Halas, J. Abstrakcia a idealizácia vo filozofii vedy II. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 8, s. 633-646. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

2012

Halas, J. Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (1. časť). Filozofia, 2012, roč. 67, č. 2, s. 93-103. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Halas, J. Kategoriálny rámec Marxovej teórie nadhodnoty (2. časť). Filozofia, 2012, roč. 67, č. 3, s. 208-220. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2011

Halas, J. Dvojaký charakter práce akademika. Filozofia, 2011, roč. 66, č. 3, s. 276-280. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Halas, J. Marx v bezvedomí. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 691-694. (Diskusie - polemiky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF