Naši autori

Dunaj, Ľubomír

Príspevky v časopise Filozofia

2018

Dunaj, Ľ. K relevantnosti filozofického diela Egona Bondyho. Rozhovor s Petrom Kuželom. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 10, s. 854-860. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

2014

Dunaj, Ľ. - Suvák, V. Individualizácia, sociálne patológie a starosť o seba. Rozhovor s Axelom Honnethom. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 883-887. (Rozhovory)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Dunaj, Ľ. Čarnogurská, M.: Lao c’ a proces vzniku Tao Te ťingu (II. diel). Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 718-721. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Dunaj, Ľ. K dialektike osvietenstva. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 4, s. 356-360. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Dunaj, Ľ. Správa zo sympózia Osvietenstvo ako spôsob myslenia. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 517-518. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF