Naši autori

Porubjak, Matúš

Príspevky v časopise Filozofia

2019

Porubjak, M. HOBZA, Pavel: Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce. Filozofia, 2019, roč. 74, č. 10, s. 876-880. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

2015

Porubjak, M. Wollner, U. – Cepko, J. (ed.): Reflexia Homéra v antickej filozofii. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 398-401. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Porubjak, M. Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 526-535. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Porubjak, M. Predstava ľudskej prirodzenosti v theognidei. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 4, s. 276-284. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Porubjak, M. Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 35-46. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Porubjak, M. Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 83-88. (Habilitačné prednášky)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Porubjak, M. Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 214-226. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Porubjak, M. Problém anamnésis a dialóg Menón. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 1, s. 28-38. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Porubjak, M. Platónovo podobenstvo o úsečke a problém zla. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 5, s. 386-394. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Porubjak, M. Sparagmos alebo správa o počiatkoch a pozadí filozofie (M. Šedina). Filozofia, 2000, roč. 55, č. 8, s. 670-672. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF