Naši autori

Višňovský, Emil

Príspevky v časopise Filozofia

2021

Višňovský, E. Naturalistické koncepcie v súčasnom neopragmatizme. Filozofia, 2021, roč. 76, č. 9, s. 661 - 673. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2020

Višňovský, E. Naturalizmus v americkej filozofii a klasickom pragmatizme. Filozofia, 2020, roč. 75, č. 9, s. 734 – 746. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2018

Višňovský, E. Filozofia vedy v klasickom pragmatizme. Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 257-268. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Višňovský, E. Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 343-355. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Peirce a Rorty: Pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 497-504. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Višňovský, E. Peirceova verzia pragmatizmu. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 307-317. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Višňovský, E. Medzinárodné sympózium „Richard Rorty: Budúcnosť filozofie“. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 633-635. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Rortyho koncepcia spoločenskej roly intelektuálov. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 8, s. 704-715. (Rozhľady)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Višňovský, E. Panrelacionizmus ako ontologický základ etiky altruizmu a reciprocity. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 1, s. 26-34. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Višňovský, E. Filozof a vedec so srdcom umelca (K 100. výročiu úmrtia W. Jamesa). Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 440-448. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Farkašová, E.: Čas na ticho. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 5, s. 507-509. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

Višňovský, E. Filozofia ako reflexia skúsenosti (K 150. výročiu narodenia Johna Deweyho). Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 765-773. (Výročia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Višňovský, E. Východiská koncepcie dobrého života v etike klasického pragmatizmu. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 4, s. 328-335. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. K problému noriem a normativity: Základné koncepcie a otázky. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 5, s. 386-396. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Višňovský, E. Komunita ako autentický domov človeka?. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 1, s. 44-53. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Relevantnosť pragmatizmu pre bioetiku. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 3, s. 235-244. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2005

Višňovský, E. Racionalita ako normativita. Filozofia, 2005, roč. 60, č. 1, s. 1-7. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2003

Višňovský, E. Myseľ a kultúra. Filozofia, 2003, roč. 58, č. 1, s. 1-9. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2001

Višňovský, E. Filozofia a doba (2. slovenský filozofický kongres). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 1, s. 65-68. (Z vedeckého života)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Obnovená poetika filozofie (R. Shusterman). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 6, s. 438-440. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. Rekonštrukcia ako jadro pragmatizmu (John J. Stuhr). Filozofia, 2001, roč. 56, č. 8, s. 582-585. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2000

Višňovský, E. Pragmatizmus ako ontologický realizmus a filozofická antropológia. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 6, s. 502-506. (Úvahy - eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Višňovský, E. O súčasnom neopragmatizme. Filozofia, 2000, roč. 55, č. 10, s. 777-787. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF