Naši autori

Sedlár, Igor

Príspevky v časopise Filozofia

2009

Sedlár, I. Implikácia a tri druhy obsahovej súvislosti. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 4, s. 339-345. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2008

Sedlár, I. Majú mená prirodzených druhov konotáciu?. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 4, s. 297-300. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Sedlár, I. Kant a Frege o analytickosti. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 336-347. (Filozofia pre školy)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF