Naši autori

Kolárová, Alica

Príspevky v časopise Filozofia

2008

Kolárová, A. Filozofia rieši problém americkej výnimočnosti: Prípad Richard Rorty. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 4, s. 311-317. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Kolárová, A. O tom, ako Rorty objavil náboženstvo. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 298-303. (Mladá filozofia)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Kolárová, A. Náboženstvo v postmodernej dobe (R. Rorty – G. Vattimo). Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 354-357. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF