Naši autori

Novotný, Karel

Príspevky v časopise Filozofia

2014

Novotný, K. Lidské a nelidské v Levinasově kritice Heideggera. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 581-590. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Novotný, K. Jevení a danost. Poznámky na okraj současných konceptů fenomenality. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 5, s. 434-450. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Novotný, K. Fenomén mezi intencionalitou a počitkem. Levinas a Husserl. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 622-630. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

2010

Novotný, K. Co není dáno? Jean-Luc Marion a hranice fenomenologie. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 148-164. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF