Naši autori

Ješič, Milovan

Príspevky v časopise Filozofia

2010

Ješič, M. Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity. Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 130-138. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Ješič, M. Husserlova transcendentálna fenomenológia a Descartes I. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 5, s. 387-402. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Ješič, M. Husserlova transcendentálna fenomenológia a Descartes II. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 6, s. 453-463. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF