Naši autori

Sucharek, Pavol

Príspevky v časopise Filozofia

2017

Sucharek, P. Zmierenie nie je odpustenie. Chvála odpustenia. Filozofia, 2017, roč. 72, č. 6, s. 417-428. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2016

Sucharek, P. Totálny obraz. Chvála myslenia. Filozofia, 2016, roč. 71, č. 6, s. 487-493. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2015

Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 3. Eros, littérature et philosophie. Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 240-243. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2014

Sucharek, P. Ľudské ako otvorená a rytmická jednota. Henry Maldiney. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 7, s. 558-568. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 1. Carnets de captivité et autres inédits. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 2, s. 169-173. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sucharek, P. Levinas, E.: Œuvres 2. Parole et silence. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 3, s. 260-264. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sucharek, P. Umelec – Pontifex oppositorum. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 9, s. 729-740. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2012

Sucharek, P. Meitinger, S. (ed.): Henri Maldiney – une phénoménologie à l’impossible. Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 769-772. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

2009

Sucharek, P. Hraničná skúsenosť čítania: Maurice Blanchot. Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 781-792. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sucharek, P. Calin, R. – Sebbah, F.-D.: Le vocabulaire de Levinas (Levinasov slovník). Filozofia, 2009, roč. 64, č. 8, s. 810-812. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Sucharek, P. K počiatkom Lévinasovho myslenia (E. Lévinas). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 76-79. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Sucharek, P. Turniketom Levinasovho času. Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 642-658. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Sucharek, P. Etika nie je technika, etika je optika. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 207-227. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF