Naši autori

Vydra, Anton

Príspevky v časopise Filozofia

2021

2015

2014

Vydra, A. Canguilhemove analýzy normality a výzvy pre filozofiu. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 3, s. 212-221. (State)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. Lipták, M.: Možnosti umeleckej kritiky: Fenomenologická analýza. Filozofia, 2014, roč. 69, č. 4, s. 374-376. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2013

Vydra, A. Intimita v Bachelardovom Fragmente z denníka človeka. Filozofia, 2013, roč. 68, č. 1, s. 71-80. (I. Fenomenologické interpretácie)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2009

2008

Vydra, A. Nabokov a textové obrazy. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 611-618. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. Aristotelés, Poetika. Filozofia, 2008, roč. 63, č. 7, s. 652-653. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2007

Vydra, A. O filozofickom písaní. Filozofické eseje sa menia pod rukami A. P. Martinicha. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 4, s. 329-335. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. O dotýkaní, ktoré neuchopuje. Filozofia, 2007, roč. 62, č. 5, s. 451-456. (Úvahy - eseje)
[Abstrakt] [PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2006

Vydra, A. Text ako nekropola (Krátka esej o fenomenológii písania). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 53-54. (Eseje)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. Bude to stačiť? (T. de Boer). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 1, s. 80-84. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF
Vydra, A. Etika nie je divácky šport (S. Critchley – R. Bernasconi (ed.)). Filozofia, 2006, roč. 61, č. 8, s. 685-689. (Recenzie)
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

Príspevky v prílohách časopisu

2011

Vydra, A. Racionálna pamäť a udalosť rozumu u Gastona Bachelarda. In: Subjektivita/Intersubjektivita. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 173-190. ISBN 978-80-970494-2-3
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF

2010

Vydra, A. K Marionovmu prekonaniu nihilizmu vo filozofii. In: Náboženstvo a nihilizmus. Bratislava : Filozofický ústav SAV, s. 193-206. ISBN 978-80-970494-0-9
[PDF] BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS RTF